Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2020-08-25 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komitetas

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Vytautas Geležiūnas
2020 m. rugpjūčio 25 d. 16 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis. Posėdis vyks Savivaldybės administracijos salėje.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinio tvirtinimo.
2. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
3. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto pakeitimo.
4. Kiti klausimai.
Posėdžio data:
2020 m. rugpjūčio 25 d. 16 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, Savivaldybės administracijos posėdžių salėje.
Scroll to Top