Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2020-08-24 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Ramūnas Puodžiūnas
2020 m. rugpjūčio 24 d. 15 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis.
DARBOTVARKĖ:
1. Sprendimo projekto ,,Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių ir mokinių skaičiaus Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2020–2021 mokslo metais patikslinimo“ svarstymas.
2. Sprendimo projekto ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės profesinio mokymo rėmimo fondo įsteigimo, nuostatų patvirtinimo“ svarstymas.
3. Sprendimo projekto Dėl Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos nuostatų, patvirtintų Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. B-TS-1149 „Dėl Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos nuostatų patvirtinimo“, 14 punkto pakeitimo“ svarstymas.
4. Dėl informacijos pateikimo apie mūsų rajono įstaigų pateiktus/finansuotus projektus iš Lietuvos kultūros tarybos skelbtų projektų finansavimo konkursų 2020 metais.
5. Kiti klausimai, informacija.

Posėdžio data:
2020 m. rugpjūčio 24 d. 15 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 218 kab.
Scroll to Top