Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2020-08-24 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio darbotvarkė

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Gedeminas Gudaitis
2020 m. rugpjūčio 24 d. 15 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis. Posėdis vyks Savivaldybės administracijos 104 kab.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl laikino atokvėpio paslaugų organizavimo ir teikimo Vilkaviškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo;
2. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. B-TS-1216 „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo;
3. Dėl viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimo;
4. Dėl pirminio lygio ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kuri užtikrins asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekantiems nuteistiesiems, paskyrimo;
5. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos ir kontrolės 2020-2022 metų programos patvirtinimo.
Posėdžio data:
2020 m. rugpjūčio 24 d. 15 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 104 kab.
Scroll to Top