Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2020-06-25 Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto darbotvarkė

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KAIMO REIKALŲ IR APLINKOS KOMITETAS
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Arvydas Šlivinskas
2020 metų birželio 25 d. 10 val. 201 kab. šaukiamas Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto posėdis.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2021 metams.
2. Dėl neapmokestinamųjų žemės sklypo dydžių nustatymo 2020 metams.
3. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2020 metams.
4. Dėl nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų 2020 metais suteikimo.
5. Kiti klausimai.
Posėdžio data:
2020 m. birželio 25 d. 10 00 val.,
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 201 kab
Scroll to Top