Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2020-06-23 Plėtros ir ūkio vystymo komiteto darbotvarkė

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Plėtros ir ūkio vystymo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Kęstas Kružinauskas
2020 m. birželio 23 d. 15:00 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis. Posėdis vyks Savivaldybės administracijos 313 kab.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės Vilkaviškio architektūros biuro 2019 metų veiklos ataskaitai.
2. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio autobusų stotis“ 2019 metų veiklos ataskaitai.
3. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Kybartų darna“ 2019 metų veiklos ataskaitai.
4. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ 2019 metų veiklos ataskaitai.
5. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio šilumos tinklai“ 2019 metų veiklos ataskaitai.
6. Dėl viešosios įstaigos „Vilkaviškio sporto ir pramogų centras“ steigimo.
7. Dėl pritarimo reorganizuoti UAB „Vilkaviškio autobusų stotis“ ir uždarąją akcinę bendrovę „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ prijungimo būdu.
8. Dėl pritarimo Bendradarbiavimo sutarties tarp Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos pasirašymui.
9. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. B-TS-252 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
10. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. B-TS-1113 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės būsto fondo ir Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo.
11. Dėl buto pirkimo.
12. Dėl buto pirkimo.
13. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo bei likvidavimo.
14. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
15. Dėl turto perdavimo pagal savivaldybės turto patikėjimo sutartį.
16. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo.
17. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kybartų darna“ teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo.
18. Dėl leidimo nuomotis transporto priemonę.
19. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo.
20. Dėl leidimų teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
21. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo ir Vilkaviškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos Savivaldybės kontrolieriaus pareigybių aprašymų tvirtinimo.
22. Dėl Jono Perliubos atleidimo iš Vilkaviškio r. Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos direktoriaus pareigų.
23. Dėl Donato Dambrausko atleidimo iš Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų.
24. Informacijos, pareiškimai, paklausimai.
Posėdžio data:
2020 m. birželio 23 d. 15:00 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 313 kab.
Scroll to Top