Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2020-06-23 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komitetas

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Vytautas Geležiūnas
2020 m. birželio 23 d. 15 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis. Posėdis vyks Savivaldybės administracijos salėje.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2021 metams nustatymo.
2. Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2021 metams.
3. Dėl neapmokestinamųjų žemės sklypo dydžių nustatymo 2020 metams.
4. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2020 metams.
5. Dėl nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų 2020 metais suteikimo.
6. Dėl nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
7. Dėl fiksuoto dydžio pajamų mokesčio gyventojams už veiklos rūšis, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus vykdomai veiklai, dydžių nustatymo 2021 metams.
8. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto pakeitimo.
9. Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.
10. Kiti klausimai.

Posėdžio data:
2020 m. birželio 23 d. 15 val.
Posėdžio vieta:
Posėdis vyks Savivaldybės administracijos salėje.
Scroll to Top