Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2020-06-22 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Ramūnas Puodžiūnas
2020 m. birželio 22 d. 13 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis.
DARBOTVARKĖ:
13.00 val. komiteto nariai renkasi statomame sporto komplekse (Vienybės g. 63a Vilkaviškyje).
13.40 val. darbas Savivaldybės 219 kabinete:
1. Sprendimo projekto ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro 2019 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas
2. Sprendimo projekto ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ 2019 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas;
3. Sprendimo projekto „Dėl pritarimo Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ 2019 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas;
4. Sprendimo projekto dėl pritarimo Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ 2019 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas;
5. Sprendimo projekto ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono sporto mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai svarstymas;
6. Sprendimo projekto ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio muzikos mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas;
7. Sprendimo projekto ,,Dėl vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimui skirtų valstybės lėšų Vilkaviškio rajono savivaldybei paskirstymo“ svarstymas;
8. Sprendimo projekto „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre“ svarstymas;
9. Sprendimo projekto ,,Dėl finansavimo skyrimo Vilkaviškio krepšinio klubui „Perlas“ svarstymas;
10. Sprendimo projekto „Dėl Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos struktūros pertvarkymo, nuostatų patvirtinimo“ svarstymas;
11. Sprendimo projekto „Dėl Vilkaviškio r. Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos pavadinimo, buveinės adreso pakeitimo, nuostatų patvirtinimo“ svarstymas;
12. Sprendimo projekto „Dėl Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ svarstymas;
13. Sprendimo projekto „Dėl Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“ svarstymas;
14. Kiti klausimai, informacija

Personalo skyriaus sprendimų projektai, kurie aktualūs Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komitetui:
1. Sprendimo projektas ,,Dėl Jono Perliubos atleidimo iš Vilkaviškio r. Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos direktoriaus pareigų“;
2. Sprendimo projektas „Dėl Donato Dambrausko atleidimo iš Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų“.
Posėdžio data:
2020 m. birželio 22 d. 13 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 219 kab.
Scroll to Top