Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2020-06-22 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto darbotvarkė

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Gedeminas Gudaitis
2020 m. birželio 22 d. 15 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis. Posėdis vyks 104 kab.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros Vilkaviškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
2. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinių paslaugų kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo.
3. Dėl maksimalių trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojams dydžių nustatymo.
Posėdžio data:
2020 m. birželio 22 d. 15 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 104 kab.
Scroll to Top