Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2020-06-02 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komitetas

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Vytautas Geležiūnas
2020 m. birželio 2 d. 16 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis. Posėdis vyks Savivaldybės administracijos salėje.
DARBOTVARKĖ:
1. Žemės mokesčio tarifų 2021 metams aptarimas.
2. Neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio 2020 metams aptarimas.
3. Valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų 2020 metams aptarimas.
4. 2021 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų aptarimas.
5. Fiksuotų pajamų mokesčių dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai, aptarimas.
6. Kiti klausimai.
Posėdžio data:
2020 m. birželio 2 d. 16 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, Savivaldybės administracijos posėdžių salėje.
Scroll to Top