Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2020-05-27 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Ramūnas Puodžiūnas
2020 m. gegužės 27 d. 13 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
DARBOTVARKĖ:
1. Sprendimo projekto ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. B-TS -1280 „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ svarstymas (papildomas klausimas Taryboje).
2. Diskusija ir siūlymai dėl Nacionalinės švietimo agentūros prašymo pasirinkti vieną Vilkaviškio rajono savivaldybės NVŠ teikėją veiklos kokybės išoriniam vertinimui.
3. Kiti klausimai, informacija.
Posėdžio data:
2020 m. gegužės 27 d. 13 val.
Posėdžio vieta:
Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
Scroll to Top