Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2020-05-27 Plėtros ir ūkio vystymo komiteto darbotvarkė

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Plėtros ir ūkio vystymo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Kęstas Kružinauskas
2020 m. gegužės 27 d. 16:00 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu Savivaldybės administracijos salėje.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro 2019 metų veiklos ataskaitai.
2. Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
3. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ 2019 metų veiklos ataskaitai.
4. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
5. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.
6. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.
7. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į kolegialių valdymo organų nepriklausomų narių atrankos komisijas.
8. Dėl pritarimo projekto „Lietuvos ir Lenkijos funkcinė zona – naujos turizmo plėtros galimybės“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimo.
9. Dėl pritarimo projekto „Pilviškių miestelio, Virbalio, Kybartų miestų gatvių apšvietimo modernizavimas“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimo.
10. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. B-TS-128 „Dėl pritarimo projekto „Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro pastato, esančio Vytauto g. 26 Vilkaviškyje energinio efektyvumo didinimas“ priemonei ir finansavimo būdo tvirtinimo“ keitimo.
11. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų finansavimo programos tvarkos aprašo patvirtinimo.
12. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio kelio ir kelio statinio projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo ir (ar) taisymo (remonto) darbams prioriteto teikimo kitų savivaldybei nuosavybės teise priklausančių kelių ir kelių statinių atžvilgiu nustatymo, kai dalis išlaidų padengiama fizinių ir (ar) juridinių asmenų lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo.
13. Dėl darbo sutarties su Vilija Nikliauziene pasibaigimo.
14. Dėl Martyno Kasperaičio skyrimo į Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas.
Informacijos, pareiškimai, paklausimai.
Posėdžio data:
2020 m. gegužės 27 d. 16:00 val.
Posėdžio vieta:
Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
Scroll to Top