Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2020-05-18 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Ramūnas Puodžiūnas
2020 m. gegužės 18 d. 13 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis.
DARBOTVARKĖ:
1. Sprendimo projekto „Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas. (13.00 – 13.15)
2. Sprendimo projekto Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono Pajevonio pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas.(13.20 – 13.35)
3. Sprendimo projekto „Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas. (13.40 – 13.55)
4. Sprendimo projekto „Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Kybartų „Rasos“ specialiosios mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas.(14.00 – 14.15)
5. Sprendimo projekto „Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas. (14.20 – 14.35)
6. Sprendimo projekto „Dėl pritarimo Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas. (14.40 – 14.55)
7. Sprendimo projekto „Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas. (15.00 – 15.15)
8. Sprendimo projekto „Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Vištyčio Petro Kriaučiūno mokyklos-daugiafunkcio centro 2019 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas. (15.20 – 15.35)
9. Sprendimo projekto „Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas. (15.40 – 15.55)
10. Kiti klausimai

Posėdžio data:
2020 m. gegužės 18 d. 13 val.
Posėdžio vieta:
Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
Scroll to Top