Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2020-05-19 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Ramūnas Puodžiūnas
2020 m. gegužės 19 d. 13 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis.
DARBOTVARKĖ:
1. Sprendimo projekto „Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Kybartų vaikų lopšelio-darželio „Kregždutė“ 2019 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas. (13.00 – 13.15)
2. Sprendimo projekto ,, Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Kybartų vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 2019 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas. (13.20 – 13.35)
3. Sprendimo projekto „Dėl pritarimo Vilkaviškio pradinės mokyklos
2019 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas. (13.40 – 13.55)
4. Sprendimo projekto „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės išorinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ svarstymas.
5. Sprendimo projekto „Dėl priėmimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ svarstymas.
6. Sprendimo projekto „Dėl Vilkaviškio r. Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos sąlygų aprašo patvirtinimo“ svarstymas.
7. Sprendimo projekto „Dėl Vilkaviškio r. Kybartų „Rasos“ specialiosios mokyklos pavadinimo pakeitimo, nuostatų patvirtinimo“ svarstymas.
8. Sprendimo projekto „Dėl Vilkaviškio r. Kybartų suaugusiųjų mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Vilkaviškio r. Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos sąlygų aprašo patvirtinimo“ svarstymas.
9. Sprendimo projekto „Dėl Vilkaviškio r. Vištyčio Petro Kriaučiūno mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo prijungimo būdu prie Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos sąlygų aprašo patvirtinimo“ svarstymas.
10. Kiti klausimai

Posėdžio data:
2020 m. gegužės 19 d. 13 val.
Posėdžio vieta:
Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
Scroll to Top