Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2020-05-15 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Ramūnas Puodžiūnas
2020 m. gegužės 15 d. 13 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis.
DARBOTVARKĖ:
1. Sprendimo projekto „Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Alvito mokyklos-daugiafunkcio centro 2019 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas. (13.00 – 13.15)
2. Sprendimo projekto ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio „Aušros” gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas. (13.20 – 13.35)
3. Sprendimo projekto „Dėl pritarimo Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas. (13.40 – 13.55)
4. Sprendimo projekto „Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Bartninkų Jono Basanavičiaus mokyklos-daugiafunkcio centro 2019 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas. (14.00 – 14.15)
5. Sprendimo projekto „Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas. (14.20 – 14.35)
6. Sprendimo projekto „Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro 2019 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas.(14.40 – 14.55)
7. Sprendimo projekto „Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas. (15.00 – 15.15)
8. Sprendimo projekto „Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Keturvalakių mokyklos-daugiafunkcio centro 2019 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas.(15.20 – 15.35)
Posėdžio data:
2019 m. gegužės 15 d. 13 val.
Posėdžio vieta:
Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
Scroll to Top