Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2020-04-22 Plėtros ir ūkio vystymo komiteto darbotvarkė

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Plėtros ir ūkio vystymo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Kęstas Kružinauskas
2020 m. balandžio 22 d. 15:00 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu Savivaldybės administracijos salėje.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. B-TS-1113 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės būsto fondo ir Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo.
2. Dėl Nekilnojamųjų daiktų pirkimo Vilkaviškio rajono savivaldybės vardu tvarkos aprašo patvirtinimo.
3. Dėl leidimo įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį.
4. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto vertės padidinimo.
5. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
6. Dėl nekilnojamojo turto pardavimo nekilnojamųjų daiktų viešame aukcione.
7. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu ir jo pardavimo nekilnojamųjų daiktų viešame aukcione.
8. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. B-TS-1210 „Dėl viešame aukcione parduodamo Vilkaviškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
9. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų Vilkaviškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
10. Dėl bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
11. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų pakeitimo.
12. Dėl pritarimo projekto „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Vilkaviškio rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimo.
13. Dėl pritarimo projekto „Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus paslaugų prieinamumo, kokybės ir asortimento didinimas“ įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimo.
14. Dėl pritarimo projekto „Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas Alvito mokykloje-daugiafunkciame centre“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimo.
15. Dėl pritarimo projekto „Fotovoltinės saulės jėgainės įrengimas Vilkaviškio vaikų lopšelyje-darželyje „Eglutė“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimo.
16. Dėl pritarimo projekto „Fotovoltinės saulės jėgainės įrengimas Vilkaviškio vaikų lopšelyje-darželyje „Buratinas“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimo.
17. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių sąmatos patvirtinimo.
18. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės viešųjų ir biudžetinių sveikatos priežiūros įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų patvirtinimo.
19. Dėl Biudžetinių (išskyrus švietimo) įstaigų, kurių savininkė yra Vilkaviškio rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo.
20. Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės pareigybių sąrašo pakeitimo.
21. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties tarp Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos ir Vilkaviškio rajono savivaldybės pasirašymui.
22. Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono ir Šakių rajono savivaldybių bei viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės bendradarbiavimo sutarčiai dėl karščiavimo klinikos paslaugų teikimo.
23. Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019–2021 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano 2019 metų ataskaitai.
24. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. B-TS-87 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo.
25. Informacijos, pareiškimai, paklausimai.
Posėdžio data:
2020 m. balandžio 22 d. 15 val.
Posėdžio vieta:
Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
Scroll to Top