Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2020-04-21 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komitetas

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Vytautas Geležiūnas
2020 m. balandžio 21 d. 16.30 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu Savivaldybės administracijos salėje.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Baltisches Haus“ atleidimo nuo nekilnojamojo
turto mokesčio;
2. Dėl ilgalaikės paskolos investicijų projektams finansuoti;
3. Kiti klausimai.
Posėdžio data:
2020 m. balandžio 21 d. 16.30 val.
Posėdžio vieta:
Posėdis vyks nuotoliniu būdu Savivaldybės administracijos salėje
Scroll to Top