Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2020-02-26 Plėtros ir ūkio vystymo komiteto darbotvarkė

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Plėtros ir ūkio vystymo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Kęstas Kružinauskas
2020 m. vasario 26 d. 16:00 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis. Posėdis vyks Savivaldybės administracijos 313 kab.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo.
2. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.
3. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
4. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
5. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo bei likvidavimo.
6. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu ir jo pardavimo viešajame aukcione.
7. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. B-TS-1210 „Dėl viešame aukcione parduodamo Vilkaviškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
8. Dėl buto pirkimo.
9. Dėl buto pirkimo.
10. Dėl leidimo įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį.
11. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.
12. Dėl pritarimo projekto „Fotovoltinės saulės jėgainės įrengimas Vilkaviškio vaikų lopšelyje-darželyje „Pasaka“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimo.
13. Dėl pritarimo projekto „Krepšinio lauko aikštelės rekonstrukcija“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimui.
14. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. B-TS-1391 „Dėl pritarimo projekto „Vilkaviškio jachtklubo rekonstrukcija“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimui“ 2 punkto pakeitimo.
15. Dėl Vilkaviškio rajono šilumos ūkio modernizavimo ir renovacijos sutarties Nr. 00-02-23-001/70 pasibaigimo datos nustatymo ir pavedimo uždarajai akcinei bendrovei „Vilkaviškio šilumos tinklai“ vykdyti centralizuotą šilumos ir karšto vandens tiekimą.
16. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo.
17. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės kontrolierės Rimos Sakalauskienės kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo motyvuoto siūlymo įgyvendinimo.
18. Informacijos, pareiškimai, paklausimai.
Posėdžio data:
2020 m. vasario 26 d. 16:00 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 313 kab.
Scroll to Top