Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2020-02-21 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto darbotvarkė

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Gedeminas Gudaitis
2020 m. vasario 21 d. 14 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis. Posėdis vyks Savivaldybės administracijos 104 kab.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl vienkartinės išmokos gimus vaikui skyrimo iš Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo.
2. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. B-TS-1385 “Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
3. Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namų 2019 m. veiklos ataskaitai.
4. Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų globos namų 2019 m. veiklos ataskaitai.
5. Dėl dienos socialinės globos asmens namuose kainos nustatymo.
6. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.
7. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyboje nustatymo.
8. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B-TS-1338 patvirtinto paramos mokinio reikmenims įsigyti Vilkaviškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo pakeitimo.
9. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B-TS-1339 patvirtinto paramos mokinių nemokamo maitinimo Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo pakeitimo.
10. Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono Švietimo pagalbos tarnybos 2019 m. veiklos ataskaitai.
11. Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2019 m. veiklos ataskaitai.
12. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. B-TS-194 “Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudėties ir nuostatų tvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo.
13. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. B-TS-193 “Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės stebėtojų tarybos sudėties ir nuostatų tvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo.
14. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. B-TS-196 “Dėl viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudėties ir nuostatų tvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo.


Posėdžio data:
2020 m. vasario 21 d. 14 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 104 kab.
Scroll to Top