Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2020-02-18 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Ramūnas Puodžiūnas
2020 m. vasario 18 d. 15 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis.
DARBOTVARKĖ:
1. Sprendimo projekto ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio kultūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas;
2. Sprendimo projekto „Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus 2019 metų veiklos ataskaitai” svarstymas;
3. Sprendimo projekto Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos 2019 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas;
4. Sprendimo projekto ,,Dėl pritarimo Kybartų kultūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas;
5. Sprendimo projekto ,,Dėl pritarimo Švietimo pagalbos tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas;
6. Dėl LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020-01-31 rašto N. SR-508 ,,Dėl pastabų pateikimo tinklo plano pakeitimams“;
7. Dėl 2020 m. Vilkaviškio r. savivaldybės biudžeto projekto;
8. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2020–2025 m. bendrojo plano projekto“
9. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo politikos programos 2020 metais įgyvendinimo tikslų ir uždavinių. (Jaunimo reikalų koordinatorė Danguolė Gudeliauskienė)
10. Informacija, pareiškimai, paklausimai

Posėdžio data:
2020 m. vasario 18 d. 15 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, Vilkaviškis, 104 kab.
Scroll to Top