Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2020-01-29 Plėtros ir ūkio vystymo komiteto darbotvarkė

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Plėtros ir ūkio vystymo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Kęstas Kružinauskas
2020 m. sausio 29 d. 16:00 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis. Posėdis vyks Savivaldybės administracijos 313 kab.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo.
2. Dėl vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų patvirtinimo.
3. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų Savivaldybės vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
4. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. B-TS-1274 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ 2019–2021 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
5. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. B-TS-1113 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės būsto fondo ir Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo.
6. Dėl prašymo perduoti Vilkaviškio rajono savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise žemės sklypus.
7. Dėl valstybės turto perėmimo Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn.
8. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
9. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
10. Dėl projekto „Sporto – žaidimų erdvės įrengimas Vilkaviškyje“ įgyvendinimo ir dalinio finansavimo skyrimo.
11. Dėl pritarimo projekto „Fotovoltinės saulės jėgainės įrengimas Vilkaviškio r. Kybartų lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimo.
12. Dėl pritarimo projekto „Fotovoltinės saulės jėgainės įrengimas Vilkaviškio r. Kybartų vaikų lopšelyje-darželyje „Kregždutė“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimo.
13. Dėl pritarimo projekto „Fotovoltinės elektrinės įrengimas Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijoje“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimo.
14. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
15. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. B-TS-116 „Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės gyvenamosios vietovės pavadinimo keitimui“ pakeitimo.
16. Dėl Biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė Vilkaviškio rajono savivaldybė, Savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų metinių veiklos ataskaitų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
17. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 12 d. sprendimo Nr. B-TS-6 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo.
18. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 12 d. sprendimo Nr. B-TS-5 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo ir darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo.
19. Informacijos, pareiškimai, paklausimai.

Posėdžio data:
2020 m. sausio 29 d. 16:00 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 313 kab.
Scroll to Top