Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2020-01-28 Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto darbotvarkė

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KAIMO REIKALŲ IR APLINKOS KOMITETAS
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Arvydas Šlivinskas
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto posėdis vyks 2020 m. sausio 28 d. 14 30 val., Savivaldybės administracijos 201 kabinete.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
2. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų Savivaldybės vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
3. Dėl žemės nuomos mokesčio sumokėjimo ir skolų išieškojimo 2019 m.
4. Kiti klausimai.
Posėdžio data:
2020 m. sausio 28 d. 14 30 val.,
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 201 kab
Scroll to Top