Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2020-01-27 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto darbotvarkė

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Gedeminas Gudaitis
2020 m. sausio 27 d. 15 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis. Posėdis vyks Savivaldybės administracijos 104 kab.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl socialinės priežiūros paslaugų teikimo Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų globos namuose tvarkos aprašo patvirtinimo.
2. Dėl pritarimo socialinės priežiūros kainoms Vilkaviškio rajono savivaldybės Kybartų vaikų globos namuose.
3. Dėl reagavimo į savižudybių riziką Vilkaviškio rajono savivaldybėje algoritmų patvirtinimo.
4. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. B-TS-1383 “Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupės sudarymo ir veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
Posėdžio data:
2020 m. sausio 27 d. 15 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 104 kab.
Scroll to Top