Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2019-12-18 Plėtros ir ūkio vystymo komiteto darbotvarkė

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Plėtros ir ūkio vystymo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Kęstas Kružinauskas
2019 m. gruodžio 18 d. 16:00 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis. Posėdis vyks Savivaldybės administracijos 313 kab.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl pritarimo projekto „Vilkaviškio ligoninės fotovoltinės elektrinės galios didinimas“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimo;
2. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. B-TS-1261 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo“ 2 punkto pakeitimo;
3. Dėl leidimo įsigyti mokomąjį lengvąjį automobilį;
4. Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nurašymo;
5. Dėl sutikimo nurašyti pripažintą nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ilgalaikį materialųjį turtą;
6. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. B-TS-1113 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės būsto fondo ir Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo;
7. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. B-TS-111 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį“ pripažinimo netekusiu galios;
8. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. B-TS-1035 „Dėl vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų, vykdant keleivinio kelių transporto viešąsias paslaugas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo;
9. Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą ant Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų išdavimą nuostatų ir vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybės viešosiose teritorijose išdavimą nuostatų pakeitimo;
10. Informacijos, pareiškimai, paklausimai.
Posėdžio data:
2019 m. gruodžio 18 d. 16:00 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 313 kab.
Scroll to Top