Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2019-12-16 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto darbotvarkė

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Gedeminas Gudaitis
2019 m. gruodžio 16 d. 15 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis. Posėdis vyks Savivaldybės administracijos 118 kab.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl maitinimo ir medikamentų normatyvų Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų globos namuose 2020 metams patvirtinimo.
2. Dėl maitinimo normatyvo Vilkaviškio socialinės pagalbos centro Neįgalaus jaunimo dienos užimtumo padalinyje 2020 metams patvirtinimo.
3. Dėl maitinimo ir medikamentų normatyvų Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namuose 2020 metams patvirtinimo.
4. Dėl planinio vietų skaičiaus Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namuose patvirtinimo.
5. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos pakeitimo.
6. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 metų ataskaitos patvirtinimo.
7. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure.
Posėdžio data:
2019 m. gruodžio 16 d. 15 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 118 kab.
Scroll to Top