Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2019-11-25 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto darbotvarkė

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Gedeminas Gudaitis
2019 m. lapkričio 25 d. 15 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis. Posėdis vyks Savivaldybės administracijos 104 kab.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.
2. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. B-TS-498 “Dėl dantų protezavimo paslaugų teikimo išlaidų kompensavimo iš Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios.
3. Dėl pavedimo ir Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. B-TS-21 “Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams 2019 metams, normatyvų nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios.
4. Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės pareigybių sąrašo pakeitimo ir papildymo.
Posėdžio data:
2019 m. lapkričio 25 d., 15 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 104 kab.
Scroll to Top