Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2019-09-25 Plėtros ir ūkio vystymo komiteto darbotvarkė

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Plėtros ir ūkio vystymo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Kęstas Kružinauskas
2019 m. rugsėjo 25 d. 16:00 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis. Posėdis vyks Savivaldybės administracijos 313 kab.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto suvestinės ataskaitos tvirtinimo.
2. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto vertės padidinimo.
3. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
4. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo.
5. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. B-TS-1209 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
6. Dėl nekilnojamojo turto pardavimo nekilnojamųjų daiktų viešajame aukcione.
7. Dėl viešame aukcione parduodamo Vilkaviškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo, patvirtinto Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. B-TS-1210, pakeitimo.
8. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 23 d. sprendimo Nr. B-TS-172 „Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties tarp Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos ir Vilkaviškio rajono savivaldybės pasirašymui“ pakeitimo.
9. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės investicijų priežiūros komisijos sudėties pakeitimo.
10. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Vilkaviškio turizmo informacijos centro dalyvavimui projekte „Jauno verslo plėtra Vilkaviškio mieste“ partnerio teisėmis ir dalinio finansavimo skyrimo.
11. Dėl projekto „Kelio ruožo Šeštiniai – Mažučiai kapitalinis remontas“ rengimo, įgyvendinimo ir dalinio finansavimo skyrimo.
12. Dėl projekto „Pėsčiųjų tako tarp Vilkaviškio ligoninės ir poliklinikos įrengimas“ rengimo, įgyvendinimo ir dalinio finansavimo skyrimo.
13. Dėl pritarimo Pilviškių miestelio bendruomenės rengiamam projektui „Pilviškių pirties paslaugos“ ir dalinio finansavimo skyrimo.
14. Dėl pritarimo VšĮ „Jaunimo ambasadoriai“ rengiamam projektui „Veiklus. Verslus. Veržlus“ ir dalinio finansavimo jam skyrimo.
15. Dėl pritarimo projekto „Kultūrinis ir gamtinis Ruciane-Nida ir Vilkaviškio krašto paveldas – Lenkijos ir Lietuvos turistų vartai“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimo.
16. Dėl pritarimo Vilkaviškio LIONS klubo rengiamam projektui „Savanoriauk. Atjausk. Padėk.“ ir dalinio finansavimo skyrimo.
17. Dėl pritarimo Vilkaviškio jaunųjų verslininkų klubo rengiamam projektui „Jauno verslo subjektų stiprinimas Vilkaviškio mieste“ ir dalinio finansavimo skyrimo.
18. Dėl sutikimo viešajai įstaigai Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centrui dalyvauti partnerio teisėmis projekte „Pacų giminės paveldas kaip bendros turizmo plėtros abipus sienų pagrindas“ ir dalinio finansavimo skyrimo.
19. Dėl sutikimo Kybartų kultūros centro dalyvavimui pagrindinio partnerio teisėmis projekte „Vienijanti kultūra – atviros sienos, durys ir mintys“ ir dalinio finansavimo skyrimo.
20. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų finansavimo programos tvarkos aprašo patvirtinimo.
21. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 metų gegužės 29 d. sprendimo Nr. B-TS-77 „Dėl komisijos ūkio subjektų paraiškoms svarstyti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ 1 ir 2 punktų pripažinimo netekusiais galios.
22. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B-TS-1353 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės verslo tarybos sudarymo“ pakeitimo.
23. Dėl inžinerinės infrastruktūros vystymo, vėjo jėgainių išdėstymo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Posėdžio data:
2019 m. rugsėjo 25 d. 16:00 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 313 kab.
Scroll to Top