Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2019-09-23 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto darbotvarkė

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Gedeminas Gudaitis
2019 m. rugsėjo 23 d. 15 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis. Posėdis vyks Savivaldybės administracijos 104 kab.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės pareigybių sąrašo pakeitimo ir papildymo .
2. Dėl viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo pakeitimo ir papildymo.
Posėdžio data:
2019 m. rugsėjo 23 d. 15 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 104 kab.
Scroll to Top