Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2019-12-18 Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto darbotvarkė

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir aplinkos komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Arvydas Šlivinskas
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto posėdis vyks 2019 m. gruodžio 18 d. 9 val. Savivaldybės administracijos 201 kabinete.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. B-TS-1035 „Dėl vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų, vykdant keleivinio kelių transporto viešąsias paslaugas, sąrašo patvirtinimo” pakeitimo.
2. Išvažiavimas apžiūrėti Pavembrių žaliųjų atliekų aikštelę ir stambiagabaričių atliekų aikšteles Vilkaviškio ir Kybartų miete.
3. Dėl žemės nuomos mokesčio sumokėjimo ir skolų išieškojimo 2019 m.
4. Kiti klausimai.
Posėdžio data:
2019 m. gruodžio 18 d., 9 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 201 kab.
Scroll to Top