Taryba

Savivaldybės tarybos komisijų posėdžių darbotvarkės

2021-05-26 Etikos komisijos posėdis

Savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui sudaro Etikos komisiją ir Antikorupcijos komisiją. Savivaldybės taryba šių komisijų pirmininkus mero teikimu skiria iš šių komisijų narių. Jeigu yra paskelbta savivaldybės tarybos opozicija, Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų kandidatūras iš šių komisijų narių meras teikia savivaldybės tarybos opozicijos rašytiniu siūlymu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų savivaldybės tarybos opozicijos narių, reglamento nustatyta tvarka. Vilkaviškio rajono savivaldybėje yra šios komisijos.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos etikos komisija
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Renolda Stepanauskaitė-Kubilienė
2022 m. gegužės 26 d. 16 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos posėdis. Posėdis vyks Savivaldybės administracijos posėdžių salėje, 313 kab.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl gauto pranešimo svarstymo.
Posėdžio data:
2022 m. gegužės 26 d. 16 val.
Posėdžio vieta:
Savivaldybės administracijos posėdžių salė, 313 kab.
Scroll to Top