Taryba

Savivaldybės tarybos komisijų posėdžių darbotvarkės

2021-04-27 Antikorupcijos komisijos posėdis

Savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui sudaro Etikos komisiją ir Antikorupcijos komisiją. Savivaldybės taryba šių komisijų pirmininkus mero teikimu skiria iš šių komisijų narių. Jeigu yra paskelbta savivaldybės tarybos opozicija, Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų kandidatūras iš šių komisijų narių meras teikia savivaldybės tarybos opozicijos rašytiniu siūlymu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų savivaldybės tarybos opozicijos narių, reglamento nustatyta tvarka. Vilkaviškio rajono savivaldybėje yra šios komisijos.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisija
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Edita Gaubienė
2022 m. balandžio 27 d. 15.30 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos posėdis.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019–2022 metų
korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano 2021 m.
ataskaitai.
2. Kiti klausimai.
Posėdžio data:
2022 m. balandžio 27 d. 15.30 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis
Scroll to Top