Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Tarybos narys įstatymo nepažeidė

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys Stanislovas Lopeta nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kylant – nusišalinti.
Tyrimą VTEK atliko suabejojusi, ar Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija atliktame tyrime ir priimtame sprendime dėl S. Lopetos tinkamai taikė VPIDĮ nuostatas. VTEK nuomone, šis tyrimas galbūt buvo atliktas nevisapusiškai ir neišsamiai.
VTEK tyrė, ar S. Lopeta nepateko į tiesioginį ir akivaizdų interesų konfliktą, kai šių metų kovą nenusišalino savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdyje svarstant su jam artimo asmens privačiais interesais galbūt susijusį klausimą. Pastaruoju buvo spręsta dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių dviejų stacionarių kompiuterių perėmimo Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo Vilkaviškio rajono viešajai bibliotekai. Viename iš jos filialų dirba S. Lopetai artimas asmuo.
Tirdama VTEK nustatė, kad svarstant klausimą savivaldybės tarybos komitete, S. Lopetai interesų konfliktas nekilo, kadangi nei jam artimas asmuo, nei jis pats neturėjo asmeninio suinteresuotumo dėl dviejų stacionarių kompiuterių priėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo bibliotekai. Šie kompiuteriai skirti naudotis vietos gyventojams ir kitiems šios bibliotekos skaitytojams.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pasisakęs, kad, pripažindama, jog asmuo veikė interesų konflikto situacijoje, VTEK kiekvienu atveju turi aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti, kokios faktinės aplinkybės patvirtina asmens turėtą turtinį ar neturtinį suinteresuotumą. Taigi interesų konfliktas turi būti aiškus ir tiesioginis.
VTEK nuomone, S. Lopeta minėtoje situacijoje neturėjo ir objektyviai negalėjo turėti privataus intereso, todėl nusišalinti neprivalėjo.
Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos informacija

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top