Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Švietimo pagalba – žingsnis link sėkmingos specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių įtrauktie

Įtraukusis ugdymas – tai tvaraus visuomenės vystymosi švietimo principas, kurio tikslas yra visuose švietimo lygmenyse garantuoti kokybišką ugdymąsi visiems asmenims, pripažįstant jų skirtumus ir gerbiant įvairovę bei atkreipiant dėmesį į jų specialiuosius gebėjimus ir poreikius, vengiant bet kokios atskirties (UNESCO, 2009). Mokinių įtrauktyje ugdymo įstaigose nemažą vaidmenį atlieka mokytojų padėjėjai. Pastebima, kad savo darbe jie susiduria su įvairiais iššūkiais. Kaip juos įveikti, Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnybos specialistai dalinosi žiniomis ir patirtimi 2020-2021 m. m. įgyvendinant 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Švietimo pagalba – žingsnis link sėkmingos specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių įtraukties“.

Skirtingomis temomis vyko keturi seminarai. Psichologė A. Tamošaitienė seminare „Specialiųjų poreikių mokinių sutrikimų grupės ir jų pažinimas” supažindino dalyvius su mokinių, turinčių negalias, sutrikimus ar mokymosi sunkumus, sutrikimų grupėmis; kartu su dalyviais reflektavo apie tinkamus darbo būdus, kuo tinkamiau atliepiant specifinius ugdytinių poreikius.  Psichologė S. Marcinkaitė kartu su seminaro „Specialiųjų poreikių mokinių elgesio ir emocijų valdymo galimybės“ dalyviais apžvelgė netinkamo elgesio formavimosi ypatumus, netinkamo elgesio tikslus bei pagalbos vaikams būdus valdant elgesį bei emocijas. Specialioji pedagogė D. Pačėsienė seminaro „Pagalbos būdai ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius“ metu daug dėmesio skyrė autizmo spektro sutrikimą turinčių mokinių struktūruotam ugdymui, akcentavo pagalbos būdus, padedant specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams įveikti  skaitymo sunkumus per visų mokomųjų dalykų pamokas. Logopedė G. Girdauskaitė seminare „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kalbos ypatumai“ kalbėjo apie mokinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, teikė seminaro dalyviams rekomendacijas, kaip ugdyti mokinius, turinčius komunikacijos sunkumus, kartu su mokytojų padėjėjais analizavo jų darbe pasitaikančius  atvejus, teikė patirties pavyzdžių, kurie padėtų tinkamiau planuoti ir organizuoti pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams.

Seminarų metu dalyviai turėjo galimybę diskutuoti, išsakyti savo nuomonę, visi kartu ieškoti sprendimų į iškilusius klausimus. Sustiprėjo nuostatos, kad labai svarbu įgytas žinias taikyti praktiškai, nuolat reflektuoti savo veiklą ir iškilus sunkumams, ieškoti pagalbos. Tikime, kad įtraukusis ugdymas, padedant mokytojų padėjėjams, ugdymo įstaigose leis sėkmingiau įgyvendinti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių įtraukties principus, padės mokiniams sėkmingai įsitraukti bei aktyviai dalyvauti ugdymo įstaigos bendruomenės gyvenime.

ŠPT informacija

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top