Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Svarbu pranešti apie sutvarkytus naujus plotus

Pasibaigus šių metų žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo laikotarpiui, Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) primena, jog pareiškėjai, sutvarkę netinkamus paramai skirti plotus, turi pranešti apie pasikeitusias kontrolinių žemės sklypų (KŽS) ribas. Tai galima padaryti prisijungus prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (PPIS) išankstinių KŽS ribų aprašymų elektroninės paslaugos arba per mobiliąją programėlę „NMA agro“.
Ūkininkai kviečiami pranešti apie KŽS ribų pasikeitimus, sutvarkę buvusius netinkamus paramai plotus ir pavertę juos tinkamais, pvz., iškirtę medžius, išrovę kelmus, išvežę nupjautus medžius ir medžių liekanas, sutvarkę akmenų krūvas ar kt. arba suarę daugiamečių pievų plotus, panaikinę ar naujai pasodinę daugiamečių sodinių plotus. Taip pat reikia pranešti, jei tinkami paramai plotai virto netinkamais (pvz., juose buvo pastatytas pastatas, iškastas tvenkinys ir pan.). Pranešimus galima pateikti prisijungus prie PPIS ir per mobiliąją programėlę „NMA agro“.
Iki gruodžio 1 d. aprašytus išankstinius KŽS ribų pasikeitimus VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (ŽŪIKVC) įvertins ir patikslins iki 2023 m. balandžio 1 d.
Praneškite per „NMA agro“ programėlę
Pranešant apie KŽS ribų pasikeitimus per mobiliąją programėlę „NMA agro“, reikia atsiųsti vietovės nuotraukas, kuriose būtų užfiksuotas atliktas pakeitimas. Siunčiant pranešimą pasirenkama skiltis „Pranešti apie atliktą veiklą“, tuomet nurodomas tipas „Sutvarkytas paramai tinkamas plotas“, o tada šis plotas fotografuojamas spaudžiant fotoaparato ženkliuką. Nuotrauka išsiunčiama paspaudus laiško ženkliuką.
Svarbu, kad būtų pateiktos bent dvi kiekvieno pasikeitimo nuotraukos, kuriose būtų matomi vietą padedantys nustatyti objektai – medžiai, kelias, upė, namas ir pan. Taip pat teikiant informaciją per mobiliąją programėlę „NMA agro“ reikia nurodyti pareiškėjo vardą, pavardę ar įmonės pavadinimą ir žemės ūkio valdos atpažinties kodą ar projekto numerį. Informaciją apie savo pateiktus pranešimus galima matyti NMA informacinio portalo pranešimų skiltyje.
Praneškite prisijungę prie PPIS
Išankstinius KŽS ribų pasikeitimus galima aprašyti prisijungus adresu https://paseliai.vic.lt, pasirinkus skiltį „Kontroliniai žemės sklypai“ ir paspaudus mygtuką „Aprašyti išankstinius pasikeitimus“. Plote, kuriame atlikti tvarkymo darbai, reikia padėti tašką arba įkelti išmatuotus pasikeitusio ploto duomenis ir vietovės nuotrauką (ji turi būti JPG, PNG arba GIF formato, dydis negali viršyti 5 MB) su vietovės nuoroda. Nuotraukoje turi būti matomi nustatyti vietą padedantys objektai, t. y. medžiai, kelias, upė, namas ir pan.
Išankstinius KŽS ribų pasikeitimus taip pat galima aprašyti ir savivaldybėje ar seniūnijoje pagal žemės ūkio valdos centrą.
KŽS ribų pasikeitimų tikslinimo eigą galima stebėti elektroniniame žemėlapyje.
Atkreipiame dėmesį, jog patikros vietoje metu nustačius, kad išankstinio KŽS ribų pasikeitimo aprašymo metu aprašytas pasikeitimas neatitinka tikrovės, KŽS ribos netikslinamos, o vėlesniais metais to paties pareiškėjo aprašyti išankstiniai KŽS ribų pasikeitimai bus tikslinami tik tada, kai ŽŪIKVC gaus vėlesnių metų naujausią ortofotografinę medžiagą arba labai aukštos skiriamosios gebos palydovinę informaciją.
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos informacija

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top