Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

SVARBU! Parengti Administracijos direktoriaus įsakymai dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu

Šiandien Administracijos direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti Administracijos direktorių pasirašė įsakymą Nr. B-ĮV-1173, kuriuo įpareigojo:

  • Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų vadovus užtikrinti, kad nuo 2020 m. lapkričio 3 iki lapkričio 6 d. ugdymas mokyklose pagal pagrindinio (pagrindinio ugdymo individualizuotą), vidurinio (socialinių įgūdžių ugdymo) ugdymo programas būtų vykdomas nuotoliniu būdu;
  • Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklų, organizuojančių ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą, vadovus organizuoti ugdymą užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Taip pat nurodyta  nuo 2020 m. spalio  26 d. iki 2020 m. lapkričio 8 d. neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą Vilkaviškio rajono savivaldybės organizuojančiose įstaigose ir organizacijose vykdyti nuotoliniu būdu arba stabdyti.

Rekomenduojama švietimo pagalbą, kuri teikiama švietimo įstaigose ir kitų švietimo teikėjų, teikti nuotoliniu būdu.

Nurodyta, kad už šio įsakymo vykdymą asmeniškai yra atsakingi švietimo įstaigų vadovai, neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą Vilkaviškio rajono savivaldybės organizuojančiose įstaigose ir organizacijose vykdantys vadovai, administracinę priežiūrą vykdo Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojai.

Šis įsakymas įsigalioja nuo 2020 m. spalio 26 d.

Taip pat Administracijos direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti Administracijos direktorių pasirašė įsakymą Nr. B-ĮV-1172, kuriuo nurodė Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, ugdomiems pagal pagrindinio (pagrindinio ugdymo individualizuotą), vidurinio (socialinių įgūdžių ugdymo) ugdymo programas, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra skirtas nemokamas maitinimas, formuoti sausus davinius ir organizuoti jų išdavimą už keturias dienas (2020 m. lapkričio 3 – 6 d.), kol bus organizuojamas šių klasių mokinių nuotolinis ugdymas.

PRIDEDAMA

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top