Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Sudarytos Vilkaviškio rajono savivaldybės komisijos

Gegužės mėnesio Tarybos posėdyje Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui  patvirtintos Vilkaviškio rajono savivaldybės Neįgaliųjų reikalų, Paramos, Šeimos, Etikos, Antikorupcijos, Peticijų komisijos ir jų nariai.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Neįgaliųjų reikalų komisija

 • Gražina Barkauskienė, Vilkaviškio sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos pirmininkė;
 • Kazimieras Kukis, Vilkaviškio rajono diabetikų bendrijos „Insula“ pirmininkas;
 • Valė Masiliūnienė, Vilkaviškio krašto neįgaliųjų draugijos pirmininkė;
 • Gediminas Rašimas, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Vilkaviškio rajono filialo pirmininkas;
 • Vita Zmitrevičienė, Vilkaviškio rajono neįgaliųjų žmonių sąjungos pirmininkė;
 • Simona Bikaitė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja;
 • Renata Nausėdienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Rasa Širvienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Jūratė Drunienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos, šeimos ir socialinių reikalų komiteto narė;
 • Algidas Karalius, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto narys.

Paramos komisija

 • Algirdas Neiberka, Vilkaviškio rajono savivaldybės meras (komisijos pirmininkas)
 • Daiva Riklienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės vicemerė (komisijos pirmininko pavaduotoja);
 • Simona Bikaitė, Socialinės paramos skyriaus vedėja;
 • Aušra Kurauskienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Justė Bačinskienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Jolanta Dapkienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Vilija Vyšniauskienė, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja (stebėtojo teisėmis);
 • Vilma Kolpakovienė, Juridinio skyriaus vedėja;
 • atitinkamos seniūnijos seniūnas (jam nesant, seniūno pavaduotojas);
 • atitinkamos seniūnijos socialinio darbo organizatorius.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Šeimos komisija

 • Daiva Riklienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės vicemerė;
 • Saulenas Aželskas, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys;
 • Mindaugas Bučinskas, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys;
 • Lijana Jančauskienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narė;
 • Simona Bikaitė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja;
 • Rita Viktoravičienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė);
 • Evaldas Plečkaitis, Vilkaviškio dekanato šeimos centro pirmininkas;
 • Skirma Švarcienė, Vilkaviškio „Lions“ klubo narė.

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija

 • Gema Skystimienė, Savivaldybės tarybos narė;
 • Algidas Karalius, Savivaldybės tarybos narys;
 • Edita Gaubienė, Savivaldybės tarybos narė;
 • Laima Gustainienė, Karalių k. bendruomenė;
 • Jūratė Morkevičienė, Vilkaviškio miesto bendruomenė;
 • Roma Šilingienė, Gudelių k. bendruomenė;
 • Aušra Sinkevičienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriaus vedėja;

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininke skirta Edita Gaubienė.

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininkė pavaduotoja skirta Gema Skystimienė.

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisija

 • Vitalius Šidiškis ,Savivaldybės tarybos narys;
 • Valdas Kamaitis, Savivaldybės tarybos narys;
 • Vladimir Jelisejev , Savivaldybės tarybos narys;
 • Rasa Širvienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Rita Brazaitienė, bendruomenės atstovas;
 • Lina Verbylienė, bendruomenės atstovas.

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos pirmininku skirtas Vladimir Jelisejev.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Peticijų komisija

Vilkaviškio rajono savivaldybės Peticijų komisija sudaryta iš 5 narių:

 • Algidas Karalius, Tarybos narys;
 • Stanislovas Lopeta, Tarybos narys;
 • Mantas Balčiūnas, Tarybos narys;
 • Vilma Kolpakovienė, valstybės tarnautoja;
 • Jonas Zinkevičius, visuomenės atstovas.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Peticijų komisijos pirmininku skirtas Stanislovas Lopeta.

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top