Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

STEAM iššūkis Virbalio pagrindinėje mokykloje

Pastaruoju metu švietimo bendruomenėje vis dažniau kalbama apie STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos taikymas) ugdymą, jo veiklas ir projektus. STEAM ugdymas yra vienas iš šiuolaikiškiausių ugdymo būdų, integruojantis gamtos mokslus, technologijų ir inžinerijos, menų ir matematikos disciplinas, siejant jas su realiu pasauliu, jo problemų sprendimu, formuojantis mokinių kritinį mąstymą ir problemų sprendimo gebėjimus. Todėl Virbalio pagrindinės mokyklos bendruomenė priėmė sprendimą dalyvauti Erasmus+KA2 projekte „STEAM ugdymo tobulinimas“ („Development of STEAM education“).
Projekto tikslas tobulinti STEAM ugdymą Europos mokyklose, siekiant stiprinti jaunimo domėjimąsi STEAM dalykais ir karjeros planavimą šia kryptimi, suteikiant mokykloms reikiamą metodinę paramą. Projekto metu buvo organizuojami mokymai mokytojams. Turėjome pasiūlyti STEAM iššūkį kitoms mokykloms ir patys jį įgyvendinti bei pasirinkti įvykdyti kitos mokyklos pasiūlytą iššūkį.

Pradinių klasių mokytoja Inga Vekeriotienė su trečios klasės mokiniais įgyvendino Serbijos mokyklos pasiūlytą iššūkį – sukurti oksidacinį piešinį (tatuiruoti bananą). Projektas vyko savaitę, per dieną skiriant po 1–3 pamokas. Veikla buvo organizuojama klasėje, mokyklos bibliotekoje, laboratorijoje, technologijų kabinete, muzikos kabinete, aktų salėje, mokyklos teritorijoje. Iš viso organizuota 11 pamokų. Per integruotas veiklas, panaudotus aktyvius mokymo(si) metodus mokiniai mokėsi apskaičiuoti savo kūrybinio darbo kainą, atlikdami praktinę ir patyriminę veiklą suprato, kas yra oksidacija. Iššūkio įgyvendinimo metu labai sustiprėjo mokinių mokymosi motyvacija, nes mokytis tapo įdomu ir prasminga. Mokytoja Inga džiaugiasi sėkmingai įgyvendintu projektu. Plačiau –  https://youtu.be/CIC2F7HlH7Y.

Virbalio pagrindinės mokyklos komandos iššūkio idėja – senovinio liaudies muzikos instrumento pagaminimas lauko edukacinei erdvei. Išsikėlėme tikslą – per praktinę kūrybinę veiklą skatinti mokinius plėsti žinias apie lietuvių liaudies instrumentą tabalus, geriau pažinti savo tautos tradicijas, kultūrinį paveldą. Taikydami patyriminį mokymą(si) mokiniai gavo užduotį – padedant mokyklos darbuotojams pagaminti liaudies instrumentą tabalus mokyklos lauko edukacinei erdvei. Atlikdami šią užduotį mokiniai ieškojo informacijos apie tabalų istoriją, išsiaiškino, kokiai instrumentų grupei jie priskiriami, atliko individualias ir grupines užduotis aiškindamiesi, kokių medžių mediena tinkamiausia instrumentams gaminti, skaičiavo instrumentui pagaminti naudojamų medžiagų bei paslaugų sąmatą, piešė tabalų eskizus, susipažino su baltų ornamentų simbolika ir šia simbolika papuošė tabalus, atliko medžio darbus statydami tabalų konstrukciją, skaičiavo instrumento skleidžiamą garso greitį, periodą ir dažnį. Į projekto veiklą buvo įtraukti 5–11 klasių  mokiniai ir visi STEAM mokomųjų dalykų mokytojai.

Gamindami tabalus mokiniai įgijo naujų žinių ir kompetencijų, integravo įvairių mokomųjų dalykų žinias. Šis instrumentas sėkmingai naudojamas muzikos pamokose atliekant ritmikos pratimus, gilinant etnokultūros žinias, juo galima naudotis mokantis apie perimetrą, medžių rūšis ir daugelį kitų dalykų. Praktinė ir kūrybinė veikla paskatino mokinius geriau pažinti savo lietuvių tautos tradicijas, kultūrinį paveldą, istoriją. Be to, tai originalus gaminys, puošiantis mokyklos aplinką ir keliantis kiekvieno mokinio pasididžiavimą įdėtu darbu. Plačiau –  https://virbalis.vilkaviskis.lm.lt/steam-issukis/.

 

Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos informacija

 

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top