Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Startuoja bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, programa

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija skelbia bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atranką.

Įgyvendinant šią programą yra siekiama didinti piliečių įsitraukimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto formavimo galimybes. Norima skatinti piliečių iniciatyvą mieste ir rajone, suburti gyventojų bendruomenes gyvinti ir gerinti socialinę ir gyvenamąją aplinką, aktyvinti verslo kūrimą ir dalyvavimą atnaujinat teritorijas, skatinti diskusijas miesto ir rajono plėtros tema.

2020 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžete bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų finansavimui numatyta 50 000,00 Eur. Projektai 100 proc. finansuojami iš Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Pareiškėjais gali būti:

– Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravęs gyventojas;

– ne jaunesnis nei 16 metų;

–  gyventojas surinkęs ne mažiau kaip 20 Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų parašų.

Projektų kategorijos:

– mažos apimties projektai – projektai, įgyvendinami per metus, kurių apimtis neviršija 25 tūkst. eurų, projektas turi būti įgyvendintas Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, Savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje arba valstybinėje žemėje, kuri skirta bendram, viešam naudojimui.

– didelės apimties projektai – nekomercinės paskirties infrastruktūriniai projektai, įgyvendinami per 2 metus, techninę dokumentaciją pradedant rengti pirmaisiais projekto įgyvendinimo metais, jie yra įgyvendinami Vilkaviškio mieste ar rajone, Savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje arba valstybinėje žemėje, kuri skirta bendram, viešam naudojimui, jų apimtis neviršija 100 tūkst. Eurų ir negeneruoja pajamų.

Būtinieji reikalavimai projekto idėjos pasiūlymui:

–  prie projekto idėjos pasiūlymo turi būti pateiktas pritarimas projekto idėjai;

– projektas turi būti įgyvendinamas Vilkaviškio rajono savivaldybėje, Savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje arba valstybinėje žemėje, kuri skirta bendram, viešam naudojimui;

– projekto sprendiniai neturi prieštarauti toje teritorijoje galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, jau patvirtintiems kitiems Savivaldybės projektų sprendiniams, netrukdyti esamiems inžineriniams tinklams ir komunikacijų sistemoms eksploatuoti;

– turi būti viešosios infrastruktūros (išskyrus gatvių / kelių statybą, rekonstrukciją ir remontą), nekomercinis, negeneruoti pajamų, gyvenamosios aplinkos gerinimo projektas.

– projekto veiklomis sukurti rezultatai turi atitikti Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme numatytus reikalavimus architektūros kokybei.

 

Projekto idėjų pasiūlymus vertins darbo grupė, kuri atrinks tinkamus projektus, kurie pateks į tolimesnį atrankos etapą – viešą balsavimą. Projektų idėjų pasiūlymai teikiami ir gali dalyvauti mažos arba didelės apimties infrastruktūros gerinimo projektų kategorijose. Vienas pareiškėjas gali pateikti vieną projekto idėją. Už vieną projekto idėją gyventojas gali pasirašyti vieną kartą.

Pareiškėjas privalo pateikti projekto idėjos pasiūlymą ir pritarimą projekto idėjai. Teikiami dokumentai turi būti užpildyti kompiuteriu ir lietuvių kalba.

Projektų idėjų pasiūlymai pateikiami užklijuotame voke, ant kurio turi būti nurodyta: ,,Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų konkursui“, projekto pavadinimas, pareiškėjo pavadinimas, adresas ir telefono numeris.

Projektų idėjų pasiūlymai iki š. m. gegužės 25 d. gali būti pateikiami tiesiogiai Savivaldybės administracijos 304 kab. III aukšte ar naudojantis pašto pasiuntinių teikiamomis paslaugomis adresu: S. Nėries g. 1, Vilkaviškis. Atsižvelgiant į karantino laikotarpį vokus galima palikti Savivaldybės pirmajame aukšte.

Konsultacijas ir metodinę pagalbą gyventojams teikia:

Investicijų ir strateginio planavimo skyrius (teikia informaciją programos įgyvendinimo klausimais): skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė tel: +370 342 60 199, el. paštas: jurga.grigaliunaite@vilkaviskis.lt; vyriausioji specialistė Paula Aidukonienė tel: +370 342 60 029, el. paštas: paula.aidukoniene@vilkaviskis.lt

Architektūros ir urbanistikos skyrius (teikia informaciją teritorijų planavimo, architektūros klausimais): vyriausioji specialistė (architektė) Vita Valaitienė tel: +370 342 60 197, el. pašas: vita.valaitiene@vilkaviskis.lt; vyriausiasis specialistas Edmundas Rumbinas, tel: +370 342 60 203, el. paštas: edmundas.rumbinas@vilkaviskis.lt.

Vietinio ūkio skyrius (teikia informaciją statybos ir infrastruktūros formavimo klausimais): skyriaus vedėjas Simas Šlekys tel: +370 342 60 059, el. paštas: simas.slekys@vilkaviskis.lt

Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas

 

 

 

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top