Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Socialinės priežiūros paslaugos

Seimui pritarus nuo 2020 m. liepos 1 d. įteisintas socialinės priežiūros paslaugų akreditavimas. Tokiu būdu siekiama nustatyti vienodus reikalavimus socialinių paslaugų įstaigoms, teikiančioms akredituotą socialinę priežiūrą, suvienodinti visuomeninių organizacijų ir biudžetinių įstaigų galimybes teikti kokybiškas socialinės priežiūros paslaugas. Pagal priimtas Socialinių paslaugų įstatymo pataisas savivaldybės akredituos jų teritorijoje teikiamą socialinę priežiūrą.

Socialinei priežiūrai priskiriamos paslaugos:

 • vaikų dienos socialinės priežiūros,
 • pagalbos į namus,
 • socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo,
 • apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, apsaugotame būste,
 • nakvynės namuose, krizių centruose,
 • laikino apgyvendinimo,
 • intensyvios krizių įveikimo pagalbos,
 • psichosocialinės pagalbos,
 • pagalbos globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams,
 • įvaikintojams, šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti,
 • neįgaliųjų ar socialinę riziką patiriančių asmenų apgyvendinimas apsaugotame būste.

Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos bus pradėtos teikti nuo 2021 m. sausio 1 d., kitos akredituotos socialinės priežiūros paslaugos – nuo 2022 m. sausio 1 d.

Numatyta, kad įstaigos nustatytos formos prašymus dėl vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugų akreditavimo savivaldybės administracijai turės teikti šių metų spalio-lapkričio mėnesiais. Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms, atsižvelgiant į teisės aktais nustatytus reikalavimus ir rekomendacijas, tikslinga rengtis vaikų dienos socialinės priežiūros akreditavimui.

Teisės aktai, reglamentuojantys socialinės priežiūros paslaugų akreditavimą:

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 2, 8, 13, 15, 16, 17, 191, 20, 30, 34, 36 straipsnių, šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 192, 251, 252 straipsniais įstatymas;

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.270342/asr

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimas Nr. 779 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo” pakeitimo”;

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bdd68724c4d611eab2168935922ac3ab

Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”; https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ebffac16bb0a11ea9a12d0dada3ca61b?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=df1d066c-b132-48a8-9e53-62c0ef3d90e3

Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros reikalavimai ir rekomendacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. A1-658 „Dėl Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros reikalavimų ir rekomendacijų patvirtinimo”.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/556bd111c2e511eaae0db016672cba9c?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=536a4a8a-bc9b-4d70-840c-c5b2dc43ac5f

 

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top