Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Socialines paslaugas pandemijos metu teikiančioms NVO – papildoma parama

Koronaviruso pandemijos valdymui svarbios ne tik koordinuotos valstybės pajėgos, bet ypač reikšmingas nevyriausybinių organizacijų indėlis. Užtikrinant visuomenei teikiamų socialinių paslaugų tęstinumą, darbuotojų bei paslaugų gavėjų saugumą, savanorių ir juos telkiančių organizacijų veikimą, valstybės parama būtina. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kviečia nevyriausybines organizacijas teikti paraiškas ir gauti papildomą iki 10 tūkst. eurų siekiančią finansinę paramą. NVO veiklai papildomai skiriamas 1 mln. eurų.

Viena organizacija gali pretenduoti į nuo 500 iki 10 000 eurų paramą, priklausomai nuo organizacijos pajamų dydžio 2019 arba 2020 metais.

Nevyriausybinės organizacijos, kurių 2020 arba 2019 metų pajamos yra:

 • nuo 1 000 iki 30 000 eurų, subsidija sieks nuo 500 iki 3 000 eurų;
 • nuo 30 000 iki 60 000 eurų, subsidija sieks nuo 1 001 iki 6 000 eurų;
 • didesnės nei 60 000 eurų, subsidija sieks nuo 1 001 iki 10 000 eurų.

Pagalba bus skiriama tol, kol bus išnaudota skirta lėšų suma (1 mln. eurų) arba kol bus atšaukta ekstremali situacija, bet ne ilgiau nei iki šių metų pabaigos.

Pretenduoti į subsidiją gali nevyriausybinės organizacijos, kurios:

Veikia socialinėje srityje ir atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

 1. Teikia socialines paslaugas pagal sutartį su ministerija ar pavaldžia ministerijos įstaiga.
 2. Teikia socialines paslaugas pagal sutartį su savivaldybe ar pavaldžia savivaldybės įstaiga.
 3. Turi licenciją teikti socialinės globos paslaugas.
 4. Teikia socialines paslaugas savo lėšomis ir turi Nacionalinės NVO koalicijos rekomendaciją (nvokoalicija@nisc.lt).

Teikia paslaugas ar vykdo veiklas pagal bent vieną iš šių programų:

 1. 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.
 2. 2014-2020 m. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programą.
 3. 2014-2020 m. Europos pagalbos labiausiais skurstantiems asmenims fondo programą.

Subsidija skiriama toms socialines paslaugas teikiančioms NVO, kurios:

 1. Patyrė ar patiria išlaidas asmens apsaugos priemonių įsigijimui.
 2. Patyrė ar patiria išlaidas darbo užmokesčiui ar padidėjus darbo krūviui.
 3. Patyrė ar patiria išlaidas savanorių veiklos organizavimui ir savanorių bei darbuotojų apmokymui, išaugus socialinių paslaugų poreikiui ar pakitus teikiamų paslaugų pobūdžiui.

Dėl papildomos informacijos ir konsultacijų su tęstine atranka susijusiais klausimais kreiptis reikia į Socialinių paslaugų priežiūros departamentą, telefonais 8 658 82 158 ir 8 658 82 154, taip pat elektroniniu paštu nvosubsidijacovid@sppd.lt

Daugiau informacijos Ministerijos interneto svetainėje https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/socialines-paslaugas-pandemijos-metu-teikiancioms-nvo-papildoma-parama.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top