Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų dėmesiui

Nuo birželio 4 d. iki gruodžio 1 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė) priima paraiškas dėl dalinio negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio kompensavimo SVV subjektams, nukentėjusiems nuo pandemijos, karantino ir paraiškas dėl negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio atleidimo ar sumažinimo SVV subjektams, nukentėjusiems nuo pandemijos, karantino, kai nuomojamos patalpos nuosavybės teise priklauso Savivaldybei.

Dalinis negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio kompensavimas SVV subjektams nukentėjusiems nuo pandemijos, karantino

– Dalinis negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio kompensavimas teikiamas už kompensavimo laikotarpiu (nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu paskelbtos pandemijos, karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje pradžios iki atitinkamų draudimų ar apribojimų veiklos vykdymui panaikinimo ir papildomai 60 kalendorinių dienų po atitinkamų draudimų ar apribojimų veiklos vykdymui panaikinimo, bet ne ilgiau kaip iki einamųjų metų gruodžio 1 d.) SVV subjekto patirtas ekonominei veiklai vykdyti nuomojamų negyvenamosios paskirties patalpų nuomos išlaidas.

– Kompensacija gali pasinaudoti SVV subjektai, kurių veikla buvo arba yra uždrausta ar apribota dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu paskelbtos pandemijos, karantino.

– SVV subjektas yra įregistruotas Juridinių asmenų registre (kai pareiškėjas yra įmonė) arba pradėjo vykdyti veiklą (kai pareiškėjas yra fizinis asmuo) ne vėliau kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu paskelbtos pandemijos, karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje pradžios.

– SVV subjektas ir nuomotojas negali priklausyti tai pačiai įmonių grupei ir (ar) SVV subjektas negali nuomotis patalpų iš nuomotojo, kai nuomotojas yra fizinis asmuo, turintis daugumą dalyvių balsų įmonėje, teikiančioje paraišką.

– SVV subjektas nėra gavęs dalinio negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio kompensavimo už kompensavimo laikotarpiu patirtas patalpų nuomos mokesčio išlaidas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybė, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų Europos Sąjungos finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų.

– Kompensacijos gali kreiptis juridinis arba fizinis asmuo, kuris su nuomotoju yra sudaręs negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį savo ekonominei veiklai vykdyti.

– Dalinio negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio kompensavimo dydis per mėnesį gali sudaryti iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 200,00 Eur.

– Dalinis negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio kompensavimo dydis apskaičiuojamas nuo nuomos mokesčio be PVM, išskyrus atvejus, kai SVV subjektai yra ne PVM mokėtojai.

– Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis turi būti pasirašyta ne vėliau kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu paskelbtos pandemijos, karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje pradžios, paraiškos pateikimo metu ji turi būti galiojanti ir registruota valstybės įmonėje Registrų centre.

Negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio atleidimas ar sumažinimas SVV subjektams nukentėjusiems nuo pandemijos, karantino, kai nuomojamos patalpos nuosavybės teise priklauso Savivaldybei

– SVV subjektas nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio atleidžiamas arba negyvenamųjų patalpų nuomos mokestis sumažinamas laikotarpiui nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu paskelbtos pandemijos, karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje pradžios iki atitinkamų draudimų ar apribojimų veiklos vykdymui panaikinimo ir papildomai su galimybe atleisti nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio arba sumažinti jį iki 60 kalendorinių dienų po atitinkamų draudimų ar apribojimų veiklos vykdymui panaikinimo.

– SVV subjektas atleidžiamas nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio iki 100 proc., jei jo veikla dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu paskelbtos pandemijos, karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu buvo uždrausta ir draudimo laikotarpiu jis jos nevykdė.

– SVV subjektui sumažinimas negyvenamųjų patalpų nuomos mokestis iki 50 proc. jei jo veikla, dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu paskelbtos pandemijos, karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu buvo apribota ir kurią draudimo laikotarpiu jis vykdė iš dalies.

– Paramos gali kreiptis juridinis arba fizinis asmuo, kuris su Savivaldybe yra sudaręs negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį savo ekonominei veiklai vykdyti.

– Patalpų nuomos sutartis paraiškos pateikimo metu turi būti galiojanti ir registruota valstybės įmonėje Registrų centre.

– Parama gali pasinaudoti SVV subjektai, kurių veikla buvo arba yra uždrausta ar apribota Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu paskelbtos pandemijos, karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu.

SVV subjektai, norintys gauti paramą pagal aukščiau įvardintas paramos priemones, turi atitikti šiuos reikalavimus:

– SVV subjektai turi būti įregistruoti ir veiklą vykdyti Savivaldybės teritorijoje

– neturėti įsiskolinimų: Valstybinei mokesčių inspekcijai; Valstybiniam socialinio draudimo fondui; Savivaldybės biudžetui (išskyrus negyvenamųjų patalpų nuomos mokestį nuo karantino, pandemijos paskelbimo datos, kai patalpos nuomojamos iš Vilkaviškio rajono savivaldybės).

SVV subjektas, nukentėjęs nuo pandemijos, karantino ir siekiantis gauti kompensaciją dėl dalinio negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio kompensavimo, Savivaldybei turi pateikti:

užpildytą nustatytos formos paraišką su joje nurodytais priedais (paraiškos forma);

Nekilnojamojo turto registro išrašo kopiją, kuriame būtų pateikiama informacija apie patalpų nuomos sutarties registravimą nekilnojamojo turto registre;

PVM sąskaitas faktūras arba sąskaitas faktūras, arba kitus dokumentus, turinčius privalomus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme nustatytus rekvizitus, už nurodytų paraiškoje patalpų nuomą, išrašytus už du mėnesius prieš paskelbiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje pandemijos, karantino pradžią bei šių dokumentų apmokėjimą įrodančius dokumentus.

SVV subjektas nukentėjęs nuo pandemijos, karantino ir siekiantis negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio atleidimo ar sumažinimo kai nuomojamos patalpos nuosavybės teise priklauso Savivaldybei, turi pateikti šiuos dokumentus:

užpildytą nustatytos formos paraišką su joje nurodytais priedais (paraiškos forma);

Nekilnojamojo turto registro išrašo kopiją, kuriame būtų pateikiama informacija apie patalpų nuomos sutarties registravimą nekilnojamojo turto registre.

Paraiškos su priedais turi būti pateikiamos Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai, S. Nėries g. 1, Vilkaviškis 304 kab., III aukštas (karantinu laikotarpiu paraiškos su priedais priimamos I aukšte), el. paštu: juste.bacinskiene@vilkaviskis.lt, jurga.grigaliunaite@vilkaviskis.lt. Paraiškos, su priedais atsiųstos elektroniniu paštu, turi būti pasirašytos elektroniniu parašu. Jei dokumentai bus pateikiami siunčiant paštu ar atvykus tiesiogiai – dokumentai turi būti pasirašyti ranka.

Teisės aktai

Vilkaviškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų finansavimo programos tvarkos aprašas

Informaciją ir konsultacijas teikia: Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė, tel. 8 342 60199,  8 616 03 059, el. paštas: jurga.grigaliunaite@vilkaviskis.lt; Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Justė Bačinskienė, tel. 8 342 60199, el. paštas: juste.bacinskiene@vilkaviskis.lt

 

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top