Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą

Projekto pavadinimas:

Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato, Darbininkų g. 1A, Kybartai, statybos  projektas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Adresas: Darbininkų g. 1A, Kybartai, Vilkaviškio sav. (kad. Nr. 3933/0003:41 Kybartų m. k. v.).

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Žemės sklypo esama paskirtis: Kita.

Naudojimo būdas: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Statinio numatoma paskirtis: Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatai [6.4].

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projekto vadovė – Raimonda Vaičiūnienė, raimonda.vaiciuniene@projektuekspertai.lt, +370 670 82772, UAB „Projektų ekspertai”.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

Vilkaviškio rajono savivaldybė, S. Nėries g. 1, Vilkaviškis, Lietuva, Tel. +370 342 60062, El. paštas: savivaldybe@vilkaviskis.lt.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

UAB „Projektų ekspertai” patalpose, Draugystės g. 19 – 341 kab., Kaunas, tel. Nr. +370 670 82772, I-V nuo 9 iki 16 val.

https://vilkaviskis.lt/skelbimai

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2021 birželio 14 d. 17:00 pasiūlymus ir pastabas teikti elektroniniu paštu: info@projektuekspertai.lt arba registruotu laišku adresu: UAB „Projektų ekspertai“, Draugystės g.19-341, LT-51230 Kaunas.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (laikas, adresas):

2021 birželio 14 d. 17:00
Viešinimo metu galiojant karantino sąlygoms, viešinimo procedūra vyks elektroniniu būdu (tiesioginė transliacija) per šią nuorodą, nuorodą rasite taip pat Vilkaviškio rajono savivaldybės internetiniame puslapyje:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MDhiMWU5ZGEtODYwZS00MWVmLTg5NTctZDJlZjkzNGU2MmU3%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522b5a44948-54ec-498d-b54f-bdcca2a45565%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252257c11b30-097d-4f53-8649-4660e2b9e6b0%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=7a6ffdff-de2e-4ad7-ae11-de3da30a5fe8&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

PRIDEDAMA:

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Pasidalinkite

Scroll to Top