Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

Visuomenės informavimas apie numatomą statinio rekonstravimą ir parengtus projektinius pasiūlymus

Statinio statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės:

Vilkaviškio r. sav., Bartninkų sen., Vaisbūniškių k. 3, sklypo kadastro numeris 3938/0004:1118.

Statinio esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas.

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto

atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Vytenis Skroblas, el. paštas: vytenisskroblas@gmail.com, tel. 8 612 32935.

Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė,

elektroninio pašto adresas):

Vytenis Skroblas, el. paštas: vytenisskroblas@gmail.com

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

I.T.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas:

Kauno g. 15, Marijampolė, tel. 8 612 32935, darbo dienomis 11:00 – 16:00 val. iki 2021 m. lapkričio 9 d., https://www.vilkaviskis.lt/

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2021 m. lapkričio 9 d. raštu: architektui Vyteniui Skroblui, Marijampolė, Kosmonautų g. 10-39, LT-68146 arba el. paštu: vytenisskroblas@gmail.com

Viešo susirinkimo adresas, laikas:

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu tiesioginės vaizdo transliacijos būdu 2021-11-09, 18:00 val.

Transliacijos nuoroda: https://us04web.zoom.us/j/72834992275?pwd=U0xVK1o3MVYzeTc5YlRJdlNXdlFodz09

Susirinkimo ID: 728 3499 2275

Slaptažodis: y3AUTW

PRIDEDAMA:

Pasidalinkite

Scroll to Top