Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu perka 1 butą Vilkaviškyje

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu perka 1 butą Vilkaviškyje.

Pirkimo objektas – 4 kambarių butas Vilkaviškyje.

Butų pirkimas atliekamas vadovaujantis Būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygomis (toliau – Sąlygos)

Su sąlygomis galima susipažinti čia.

Asmenys, pageidaujantys Savivaldybės administracijai pasiūlyti pirkti butą, užpildo ir pateikia pasiūlymą (Sąlygų 1 priedas) su pridedamais dokumentais užklijuotame voke su užrašu: „Vilkaviškio rajono savivaldybė. Buto BVGN veiklai pirkimas skelbiamų derybų būdu… (nurodyti kuriai I, II ar III daliai teikiamas pasiūlymas) daliai“, kandidato vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas ir telefono Nr. ir iki 2021 m. vasario 22 d., 14 val. 30 min. pateikiami arba siunčiami paštu Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriui, 226 arba 227 kab., Vilkaviškio m., S. Nėries g. 1. Kartu su pasiūlymu  turi būti pateikiami šie dokumentai:

Kandidatas, pageidaujantis parduoti butą ir dalyvauti derybose, pateikia šiuos dokumentus:

– nustatytos formos pasiūlymą (Pirkimo sąlygų 1 priedas);

– parduodamo buto dokumentus:

  1. nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijas;
  2. Nekilnojamo daikto kadastrinių matavimų bylą, kuri turi atitikti esamą buto išplanavimą, kopiją;
  3. įgaliojimą, suteikiantį teisę asmeniui pateikti pasiūlymą ir parduodamo buto dokumentus, derėtis dėl buto pardavimo ir (ar) sudaryti pirkimo sutartį ar kitaip disponuoti butu, kai šis asmuo nėra buto savininkas;
  4. bendraturčių sprendimą (sutikimą) parduoti butą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnio nustatyta tvarka.

Smulkesnę informaciją galima gauti nurodytu adresu arba tel. (8 342) 60 054, el. p. asta.jaudegiene@vilkaviskis.lt, (8 342) 60 027, el. p. valdimaras.bakutis@vilkaviskis.lt.

Pasidalinkite

Scroll to Top