Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija skelbia atranką pakaitinio valstybės tarnautojo Vietinio ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija skelbia atranką pakaitinio valstybės tarnautojo Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti (pareiginės algos koeficientas – 9,0 bazinio dydžio).

Asmenys, norėdami dalyvauti atrankoje, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu: http://www.testavimas.vtd.lt/ privalo pateikti:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
  2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
  3. Užpildytą Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną ir Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją;
  4. Diplomo kopiją;
  5. Darbo patirtį įrodančio dokumento kopiją.

Nuoroda į atrankos aprašymą:

https://portalas.vtd.lt/lt/vietinio-ukio-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-322;11333.html 

Atrankoje bus taikomi vertinimo kriterijai ir metodai, patvirtinti Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“, 38 ir 46 punktais.

Dokumentai pildomi ir teikiami iki 2022 m. lapkričio 30 d. tik per Sistemą!

Išsamesnė informacija apie atranką: Personalo skyriaus vedėja Aušra Sinkevičienė, tel. (8 342) 60 067, el. p. ausra.sinkeviciene@vilkaviskis.lt

Pasidalinkite

Scroll to Top