Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija priima paraiškas dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo projektų 2020 metais įgyvendinimo

Vadovaudamasi Prevencinių priemonių, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, diegimo Vilkaviškio rajono teritorijoje finansavimo tvarkos aprašu,  Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija iki 2020 m. kovo 1 d. priima paraiškas suteikti finansinę paramą dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo projektų įgyvendinimo.

Paraiškas gali teikti žemės sklypų, kuriuose neuždrausta medžioklė, savininkai, valdytojai ir naudotojai (išskyrus medžiotojų būrelius, kurie nėra žemės sklypų savininkai, valdytojai ar naudotojai), įgyvendinantys medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencines priemones, kurios atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos rekomendacijose nurodytas priemonių grupes.

Pareiškėjai paraiškose turi nurodyti numatomų vykdyti prevencinių priemonių pobūdį, terminus, apimtis ir lėšas (pagal motyvuotą sąmatą), reikalingas priemonėms įgyvendinti. Finansavimas pareiškėjams teikiamas išlaidų kompensavimo būdu. Apmokama (kompensuojama) tik už faktiškai vykdytojo patirtas ir apmokėtas išlaidas, pagrįstas išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentais – tačiau ne daugiau nei finansavimo sutartyje bus nustatyta didžiausia galima suma.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos ekologą (vyriausiąjį specialistą) 113 kabinetas, tel.: (8 342) 60073.

Pasidalinkite

Scroll to Top