Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

Š. m. lapkričio 16 d. nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis

2022 m. lapkričio 16 d. 13 val. nuotoliniame Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje Nr. VL-18 numatomi svarstyti klausimai:

1. Piliakalnių piliakalnio su papiliu ir gyvenviete (u. k. 22985), Vilkaviškio r. sav., Bartninkų sen., Piliakalnių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Piliakalnis su papiliu ir gyvenviete, piliakalnio su papiliu ir gyvenviete piliakalnis ir piliakalnio su papiliu ir gyvenviete papilys paskelbti kultūros paminklais, piliakalnio su papiliu ir gyvenviete gyvenvietė inicijuota skelbti valstybės saugoma.
Akto parengimo pagrindas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2022-01-28 įsakymu Nr. Į-34 „Dėl inicijavimo Piliakalnių piliakalnio su papiliu ir gyvenviete gyvenvietę (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 41543) skelbti valstybės saugoma“ (toliau – Įsakymas), Piliakalnių piliakalnio su papiliu ir gyvenviete gyvenvietė (u. k. 41543) inicijuota skelbti valstybės saugoma.
Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintinos vertingosios savybės.
Aktu siūloma: Patikslinti vertingąsias savybes: piliakalnio su papiliu ir gyvenviete piliakalniui vietoje piliakalnio aikštelės nustatyti aikštelę, piliakalnio su papiliu ir gyvenviete papiliui vietoje papilio aikštelės nustatyti aikštelę.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

2. Vilkaviškio kapinyno (u. k. 47221), Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio miesto sen., Vilkaviškio m., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos reikalingumo.
Papildoma informacija:
Statusas: –
Akto parengimo pagrindas: 1) 2019–2020 m. archeologinių tyrimų rezultatai; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: Priimti sprendimą dėl apsaugos reikalingumo naujai išaiškintam kultūros paveldo objektui.
Aktu siūloma: Kapinynui suteikti apsaugą, apibrėžti teritoriją, nustatyti archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, vertingąsias savybes (reljefą, kapus), regioninį reikšmingumo lygmenį.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

Posėdžio pradžia 13 val.
Daugiau informacijos suteiks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Augustina Kurilienė, tel. nr. (8 5) 273 11 01.

Pasidalinkite

Scroll to Top