Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

Š. m. gegužės 29 d. vyks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Antrosios nekilnojamojo Kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotolinis posėdis

Vadovaujantis nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų (nauja redakcija https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/47e12ec0df6d11e99681cd81dcdca52c), patvirtintų Kultūros ministro 2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. ĮV-607 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-149 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo” pakeitimo”, 27 punktu, informuojame, kad:

2023 m. gegužės 29 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Antrosios nekilnojamojo Kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje numatoma svarstyti:

  1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Gaisrinės pastato (u. k. 2463), Vilkaviškio rajono sav., Vilkaviškio miesto sen., Vilkaviškio m., Vytauto g. 91, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Statusas (u. k. 2463) – registrinis.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma patikslinti šio nekilnojamojo kultūros paveldo objekto pavadinimą (Gaisrinės pastatas vietoje Pastatas), nustatyti vertingąsias savybes, architektūrinį (lemiantį reikšmingumą – tipišką) ir istorinį (lemiantį reikšmingumą – tipišką) vertingųjų savybių pobūdžius, vietinio reikšmingumo lygmenį, patikslinti apibrėžtas teritorijos ribas (teritoriją padidinant šiaurės vakarų, vakarų ir pietvakarių kryptimis, sumažinant rytinėje dalyje; tokiu būdu teritorijos plotas labai nežymiai padidėtų). Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

Vertinimo tarybos posėdžio pradžia 9 val. 

Daugiau informacijos gali suteikti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Rima Žilinskaitė, el. p. rima.zilinskaite@kpd.lt, tel. nr. (8 5) 273 11 01.

Pasidalinkite

Scroll to Top