Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

Pranešimas apie parengtus „Magistralinio dujotiekio DN400 atšakos į Marijampolės DSS atkarpos Alksnėnų k., Stirnėnų k., Vilkaviškio raj. sav., rekonstravimo projektas“ projektinius pasiūlymus

  1. Adresas: Alksnėnų k., Stirnėnų k., Vilkaviškio raj., sav. Žemės sklypuose: kad. Nr. 4400-0294-6481, 4400-0874-1182 ir valstybinio fondo žemė
  2. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Dujų tinklai (magistralinis dujotiekis)
  3. Žemės sklypų esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Žemės ūkio
  4. Projektinius pasiūlymus parengė projektuotojas: UAB „Hidroterra“, Baltų pr. 40, LT-48196, Kaunas, Lietuva, projekto vadovas Dalius Kliūčius tel. +37068778525, el. paštas: dalius@hidroterra.lt
  5. Statytojas: AB „Amber Grid“, Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, tel. (8 37) 5 2360855, el. paštas: info@ambergrid.lt
  6. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais: 2021 m. lapkričio 18d. – 2021 m. gruodžio 7 d. Baltų pr. 40, LT-48196, Kaune (UAB „Hidroterra“ patalpose), darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 11 val. (laiką iš anksto suderinti telefonu +37068778525) bei Vilkaviškio miesto savivaldybės internetiniame tinklapyje vilkaviskis.lt.
  7. Pastabas ir pasiūlymus raštu dėl projektinių sprendinių galima teikti el. pašto adresu dalius@hidroterra.lt iki viešo susirinkimo.
  8. Viešas susirinkimas vyks 2021 m. gruodžio 08d. 15:00 val. Atsižvelgiant į nepalankią epidemiologinę situaciją šalyje dėl COVID-19 ligos, viešas susirinkimas vyks tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu. Norintys dalyvauti nuotoliniu būdu privalo užsiregistruoti, siunčiant pranešimą el. paštu dalius@hidroterra.lt . Projektinių pasiūlymų viešo svarstymo tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDNlZWZlYmItYmI3Ni00N2VjLWE1NDYtZTdmN2E1NGE2ZmJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227fce672e-8edb-4526-bdc1-71b742004e1a%22%2c%22Oid%22%3a%22570c9644-478b-4bad-8d64-58134ee7dd29%22%7d

PRIDEDAMA:

Projektiniai pasiūlymai

Pasidalinkite

Scroll to Top