Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

Pranešimas apie parengtą detaliojo plano keitimą

Informuojame, kad parengtas 2006 m. liepos 28 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B-TS-1261  patvirtintas detaliojo plano keitimas Pilviškių g. 5, Vilkaviškyje (Toliau – Detalusis planas).

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. B-VĮ-1211.

Detaliojo plano organizatorius – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, S. Nėries g. 1, Vilkaviškis (108 ir 111 kab.).

Detaliojo plano iniciatorius – Ž. B.

Detaliojo plano rengėjas – Valdas Naumavičius, individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 440544, Mindaugo g. 22, Marijampolė, architektas Valdas Naumavičius, tel.: (8 686) 83 370, el. p.: valdo272@gmail.com.

Detaliojo plano keitimo planavimo tikslai:  keisti detaliojo plano sprendinius, 0,1669 ha ploto kitos paskirties žemės sklypo Vilkaviškio m., Pilviškių g. 5 naudojimo būdą pakeičiant iš komercinės paskirties objektų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatant teritorijos tvarkymo režimą ir specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas.

Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais bus galima susipažinti nuo 2020-05-06 iki 2020-05-20 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento numeris Nr. K-VT-39-19-619), bei Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt, Vilkaviškio miesto seniūnijos skelbimų lentoje adresu:  J. Basanavičiaus a. 7, 70101 Vilkaviškis  ir projekto rengėjo patalpose Vytauto g. 34A, 68295 Marijampolėje. Susipažinimas su sprendiniais rengėjo patalpose galimas tik darbo metu ir tik iš anksto telefonu sutarus priėmimo laiką.

Vieša ekspozicija vyks nuo 2020-05-13 iki 2020-05-20 Vilkaviškio rajono savivaldybėje adresu: S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, Vilkaviškio miesto seniūnijos skelbimų lentoje adresu:  J. Basanavičiaus a. 7, 70101, Vilkaviškis ir projekto rengėjo patalpose Vytauto g. 34A, 68295, Marijampolėje.

Viešas susirinkimas įvyks 2020-05-20 17.00 val. Vytauto g. 34A, 68295 Marijampolėje, nuotoliniu būdu naudojantis Zoom programa:

Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/71144014021

Meeting ID: 711 4401 4021

Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano sprendinių visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui ir detaliojo plano iniciatoriui, rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento numeris K-VT-39-19-619,) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos.

Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ar jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis grindžiamas pasiūlymas bei jas patvirtinančius įrodymus.

Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

PRIDEDAMA:

Pagrindinis brėžinys

Pasidalinkite

Scroll to Top