Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

Pasirašytas įsakymas dėl fizinių asmenų lankymosi apribojimo miško žemėje

Vadovaudaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus  2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D1-533/B1-310 patvirtintų Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių 13 punktu, atsižvelgiant į  A. B. 2020 m. kovo 17 d. prašymą, Administracijos direktorius pasirašė įsakymą, kuriuo:

A p r i b o tas fizinių asmenų lankymąsis A. B. ir L. A. B. T. nuosavybės teise priklausančio 8,64 ha žemės ūkio paskirties sklypo (unikalus Nr. 3920-0001-1962, kadastrinis Nr. 3920/0001:1962) 1,2 ha miško žemės dalyje, esančioje Gražupių k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav., nepažeidžiant trečiųjų asmenų nuosavybės bei teisių naudotis sklypui nustatytais servitutais.

P a v e sta, įrengus aptvarą, jo naudotojams įrengti informacinius ženklus dėl riboto fizinių asmenų lankymosi aptvaro teritorijoje.

 

 

Pasidalinkite

Share on facebook
Share on linkedin
Share on print
Share on email
Scroll to Top Skip to content