Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

Pasirašytas įsakymas dėl fizinių asmenų lankymosi apribojimo miško žemėje

Vadovaudaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus  2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D1-533/B1-310 patvirtintų Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių 13 punktu, atsižvelgiant į  A. B. 2020 m. kovo 17 d. prašymą, Administracijos direktorius pasirašė įsakymą, kuriuo:

A p r i b o tas fizinių asmenų lankymąsis A. B. ir L. A. B. T. nuosavybės teise priklausančio 8,64 ha žemės ūkio paskirties sklypo (unikalus Nr. 3920-0001-1962, kadastrinis Nr. 3920/0001:1962) 1,2 ha miško žemės dalyje, esančioje Gražupių k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav., nepažeidžiant trečiųjų asmenų nuosavybės bei teisių naudotis sklypui nustatytais servitutais.

P a v e sta, įrengus aptvarą, jo naudotojams įrengti informacinius ženklus dėl riboto fizinių asmenų lankymosi aptvaro teritorijoje.

 

 

Pasidalinkite

Scroll to Top